Enstaka position kalltrubrik
Multi Station Cold Heading
Svarvstämningsarbete
Bearbetning av varm smidning
Rullning för handtråd
Borrbearbetning
Böjbearbetning
Auto trådrullning